Wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych