Adam AndrzejczykW procesie edukacji bardzo ważne funkcje pełnią modele dydaktyczne. Służą one bezpośredniemu poznawaniu przez uczniów określonych fragmentów rzeczywistości, ułatwiają sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy oraz zrozumienie trudnych treści edukacyjnych, umożliwiają utrwalanie przerobionego materiału i są narzędziami rozwijania zdolności poznawczych. W związku z tym zaproponowano uczniom stworzenie pomocy dydaktycznych do przerabianych na geografii zagadnień. Młodzież przygotowała trójwymiarowe, przestrzenne modele i makiety: kuli ziemskiej, jaskini krasowej, wąwozu lessowego, elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii i rafy koralowej. 

Uczniowie okazali zainteresowanie przedstawioną tematyką. Wykazali się ciekawością poznawczą, wielką aktywnością i kreatywnością. Pokazali swoje zdolności twórcze i zaangażowanie. Rezultaty ich pracy możemy zobaczyć w galerii.