21.03.2022r. zorganizowano w naszej szkole Dzień Wiosny. Samorząd Uczniowski zaprosił klasy od 4 do 8 do wzięcia udziału w sztafecie oraz kilku konkurencjach. Do godziny 13:30 miały miejsce różne konkurencje, m.in: skoki w workach półciennych, przeciąganie liny i limbo. Klasy, które zdobyły 1 miejsca w swoich grupach otrzymały zbiorową ,,kropkę". Ponadto, każda uczestnicząca w zawodach klasa, otrzymała po kilogramie cukierków.
Uważamy tamten dzień za bardzo udany i liczymy na więcej takich wydarzeń w roku szkolnym!

DSC 0474

 

01.03.2022r. Samorząd Uczniowski zebrał pieniądze na chorego Tymka Kamińskiego ze Słupcy (łącznie zebrano około 541 zł). Chłopiec choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Uczniowie różnych klas chętnie kupowali pączki, z których fundusze zostały przekazane na tak szczytny cel. Dziękujemy każdej osobie, która zdecydowała się na wsparcie!

tymek

 

 

Wszystkiego dobrego w Dniu Św. Walentego,
dużo radości, dużo czułości,
a przede wszystkim morza miłości!

życzy Samorząd Uczniowski

 

 

 

Kto jest w samorządzie szkoły ? 

Samorząd uczniowski w Szkole Podstawowej nr 3 tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

Ty, Twoje koleżanki i koledzy ? wszyscy jesteście członkami samorządu uczniowskiego i macie prawo angażować się w jego prace ? niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu Samorządu Uczniowskiego czy też na przewodniczącego klasy. Wystarczy mieć  po prostu ciekawy pomysł na działanie w szkole lub poza nią. 

Czym zajmuje się samorząd szkolny ? 

Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły
  • prawo wyboru nauczyciela lub nauczycieli, którzy będą pełnili rolę opiekuna samorządu.

 

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Przewodniczący: Adam Walczak kl. 8C

            Zastępca: Nina Cieślewicz kl. 8A

             Skarbnik: Karolina Gawrońska kl. 8A

Sekretarz: Wiktoria Szymańska kl. 8A 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Ewa Kiełtyka