Dyrekcja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Mikołaja Kopernika we Wrześni

ogłasza zapisy
do klasy IV sportowej

potwierdzenie woli uczestnictwa

wniosek 

 

ogłasza zapisy
do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego

potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do klasy pierwszej

potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego 

 


Rodzice winni zgłosić się z numerem PESEL dziecka.

 

 

 Ulice należące do obwodu szkoły