Dyrekcja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Mikołaja Kopernika we Wrześni

ogłasza zapisy
do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego:

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

 Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

 

 

 

 

 

 


Rodzice winni zgłosić się z numerem PESEL dziecka.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

 

 Ulice należące do obwodu szkoły