302101136 626951872266309 7069750475602854539 nW imieniu całej społeczności Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni składamy serdeczne gratulacje Pani Lidii Szymańskiej z okazji wygrania konkursu na stanowisko Dyrektora naszej szkoły.


Szanowna Pani Dyrektor,


życzymy samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami, rodzicami i organem prowadzącym oraz wszelkiej pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń, a także spełnienia osobistych planów.


Z wyrazami szacunku:
Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice i Pracownicy szkoły

 

Dyrektor

Lidia Szymańska

Wicedyrektorzy

Aleksandra Janiszewska

Mariola Szymkowska