-OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD 06.09.2021r. ( PONIEDZIAŁEK)

-KOSZT OBIADU; 4 ZŁ

WARUNKIEM KORZYSTANIA Z OBIADÓW JEST WYPEŁNIENIE I DOSTARCZENIE DO SZKOŁY ?KARTY ZAPISU NA OBIADY 2021/2022?.

-FORMA DOSTARCZENIA ZGŁOSZENIA PODANA JEST W ZAKŁADKACH :

*ŚWIETLICA SZKOLNA I STOŁÓWKA SZKOLNA

-OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY UPŁYWA : 03.09.2021r. ( PIĄTEK ) DO GODZINY 11.00

-RODZIC ZOSTANIE POWIADOMIONY O WPŁACIE ZA OBIADY NA WRZESIEŃ ( DO 06.09.2021r.)

A)ZA POMOCĄ E-DZIENNIKA

B)W PRZYPADKU KLAS ?0? I KLAS I - INFORMACJA PISEMNA PRZEKAZANA PRZEZ WYCHOWAWCĘ

INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH JEST JEDNOCZEŚNIE POTWIERDZENIEM OTRZYMANIA PRZEZ SZKOŁĘ ? KARTY ZAPISU NA OBIADY 2021/2022? I UMIESZCZENIA DZIECKA NA LIŚCIE KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW.