- Deklaracja dostępności

 - Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

- Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej w szkole

- wniosek o zapewnienie dostepności