275310452 1011319636146903 3393080379245130682 nW dniu 3 marca 2022r. przekazano do Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni partię darów żywieniowych od firmy Cenos, przeznaczonych zarówno dla osób przebywających na terenie Ukrainy objętej wojną, jak i uchodźców, którzy uciekając przed wojną przybyli do naszego kraju.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom za okazane serce i wsparcie. Dziękuję za Państwa hojność, dobroć i solidarność z ludźmi, którzy w wyniku działań wojennych znajdują się w dramatycznej sytuacji i potrzebują naszej pomocy.
Cieszę się, że Państwo tak szybko zareagowali na nasz apel.
Monika Prus