2.III 22r. bad fizyko chemNadszedł czas, aby z naszymi działaniami zapoznać szerszą grupę młodzieży naszej szkoły. Na badania fizykochemiczne zaproszono uczniów klasy 8b. Przedstawiono im cele naszych działań oraz zapoznano z metodyką pomiarów. Samodzielnie przeprowadzili odczyty z urządzeń pomiarowych i zapisali w karcie pomiarowej.
Grupa projektowa zajęła się oceną jakości powietrza na podstawie skali porostowej. Jest to narzędzie, które pozwala określić stężenie SO2 (tlenku siarki (IV)) w powietrzu. Wyznaczono pięć stanowisk pomiarowych. Zidentyfikowaliśmy misecznicę proszkowatą, liszajca szarego, paznokietnika ostrygowego, złotorost ścienny oraz glony.

Klasyfikujemy to do I i II grupy bioindykacyjnej. Wnioskujemy na tej podstawie, że stężenie SO2 w powietrzu w okolicach naszej szkoły zawiera duże ilości tego gazu (powyżej 100 ?gSO2/m3). Okazuje się, że mogłoby być lepiej...