nbpSamorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni została Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych pt. „Zanim wydam… O finansach w przedszkolach i szkołach”.

Wśród najwyżej ocenionych scenariuszy przesłanych do konkursu w kategorii uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych znalazł się autorski scenariusz opracowany przez p. Grażynę Jakubowską pt: "Zanim wydam, czyli o pieniądzach w zadaniach matematycznych".
Zgłaszane do konkursu scenariusze zajęć lekcyjnych miały wykorzystywać nowoczesne metody przekazywania wiedzy, a przy ich ocenie premiowane były przede wszystkim działania wprowadzające elementy edukacji finansowej od najmłodszych lat, a także kształtujące pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami.

Każdy scenariusz zajęć miał dotyczyć tematu przewodniego konkursu oraz minimum jednego z niżej wymienionych obszarów tematycznych:
• Moje pierwsze pieniądze
• Pierwsze oszczędności
• Praca i wynagrodzenie
• Budżet domowy
• Zakupy
• Zagrożenia w świecie finansów
• Pożyczanie pieniędzy
Konkurs adresowany był do szkół podstawowych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, a zorganizowany został w dwóch kategoriach. Adresatami pierwszej grupy byli uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz grup 6-latków w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Natomiast drugą grupę stanowili uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.nbp.pl w zakładce Edukacja/Konkursy oraz pod linkiem Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny (nbp.pl).