149891358 438452710912694 5831860914137058061 nKlasa 1b bierze udział w kampanii Mała książka - wielki człowiek, której celem jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci w różnych grupach wiekowych. Dobrze dobrane książki rozwijają umysł dzieci i emocje, kształtują kompetencje językowe, zakorzeniają w kulturze i rozbudzają wyobraźnię. Dostaliśmy Wyprawki Czytelnicze, w skład których wchodzą: książka "Pierwsze abecadło", broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów "Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem" oraz kreatywny alfabet. Monika Prus