Wyniki etapu rejonowego
Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

19 stycznia 2021 r. odbył się etap rejonowy WKCH.
Do finału konkursu zakwalifikował się uczeń klasy 8a Mikołaj Perlik.
Serdecznie gratulujemy!