Z okazji zbliżającego się Europejskiego Dnia Języków, nauczyciele języków obcych zapraszają wszystkich uczniów do udziału w konkursie na plakat

pt. „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”

ZASADY KONKURSOWE:
1. Termin oddawania prac: do 24.09.2020
2. Format plakatu: A4
3. Technika: dowolna
4. Kategorie: konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: I. klasy 0-3, II. Klasy 4-8
5. Kryteria oceniania: zgodność z tematem, estetyka wykonania, pomysłowość, poprawność językowa

Prace przekazujemy nauczycielom języków obcych