Sprawozdania finansowe za rok 2019 znajdują się pod adresem:

http://bip.wrzesnia.pl/strona-24173-title4_Placowki_oswiatowe%2C_sprawozdania_finansowe_za_2019_rok_SSP_nr_3.html