DSC 0197W piątek 27.09.2019r. odbyło się w naszej szkole święto Patrona połączone ze zjazdem absolwentów rocznika 1989. Rok ten jest szczególny, gdyż obchodzimy także 50-lecie powstania budynku szkoły, który stanowi  edukacyjną enklawę dla wielu roczników uczniów. Uroczystość zaszczyciło wielu  znakomitych gości: p. dr Krzysztof Błaszczyk – radny województwa wielkopolskiego,  p. Arleta Nowak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty, p. Tomasz Kałużny – burmistrz Miasta i Gminy Września, p. Karol Nowak i Artur Mokracki - zastępcy burmistrza Wrześni, p. Waldemar Grzegorek – wicestarosta Wrześni p. Bolesław Święciochowski – prezes Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego,   p. Karol Nowak oraz poprzedni dyrektorzy szkoły: p. Tadeusz Krysiak i p. Elżbieta Pietrowicz. Uroczystość otworzyła p. dyrektor Halina Kotyk, która przywitała przybyłych i krótkim przemówieniu nakreśliła rys historyczny szkoły. Podczas części oficjalnej, którą prowadziła Iga Szafraniak wręczono nagrody laureatom VIII edycji Rodzinnego Konkursu Historycznego organizowanego przez stowarzyszenie „Pro Gimnazjum’’ Po części oficjalnej przygotowanej przez panią Grażynę Jakubowską, goście obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Widowisko ukazujące losy pewnego głodnego łatwej wiedzy ucznia   wyreżyserowała p. Karina Szczap przy współpracy p. Agnieszki Konopki-Adamskiej  i p. Edyty Szamburskiej.


     Po spektaklu wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić szkołę     i zobaczyć sale, w których niegdyś zdobywali wiedzę. Spotkali się także ze swoimi wychowawcami: p. Ewą Lipiecką, Eugenią Walczak, p. Jadwigą Lenartowicz, p. Marią Piotrowską i p. Tadeuszem Krysiakiem. Wędrując po szkolnych korytarzach i oglądając stare kroniki i albumy ze zdjęciami, mieli niecodzienną okazję odbyć sentymentalną podróż w czasie. Warto podkreślić, że wielkie wrażenie na absolwentach wywarła metamorfoza szkoły: wyremontowane klasy i korytarze, multimedialne pomoce naukowe oraz komplet boisk sportowych i oczywiście nowa hala sportowa.