1W dniu 1 października dzieci z oddziału 0a,b,c podczas pobytu w świetlicy szkolnej wykonały w grupach prace plastyczne pod hasłem "Ja i moje otoczenie".
Przypominamy, iż świetlica szkolna organizuje różnorodne zajęcia popołudniowe z oddziałami 0 m.in.:
- matematyczne
- teatralne
- plastyczne
- muzyczne
- ruchowe