PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W SSP 3 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020