KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019                                                                          

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018r.

2.

I semestr

3 września 2018r. – 27 stycznia 2019r.

3.

II semestr

28 stycznia 2019r. – 21 czerwca 2019r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2018r. – 31 grudnia 2018r.

5.

Ferie zimowe – woj. wielkopolskie

14 stycznia 2019r. – 27 stycznia 2019r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia 2019r. – 23 kwietnia 2019r.

7.

Egzamin ósmoklasisty

15 kwietnia 2019r.

16 kwietnia 2019r.

17 kwietnia 2019r.

7.

Egzamin gimnazjalny

10 kwietnia 2019r.

11 kwietnia 2019r.

12 kwietnia 2019r.

8.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2019r.

9.

Ferie letnie

22 czerwca 2019r. - 31 sierpnia 2019r.

10.

Święto Patrona Szkoły

28 września 2018r.

11.

Dni ustawowo wolne od pracy

1 listopada 2018r.

1 stycznia 2019r.

1 maja 2019r.

3 maja 2019r.

20 czerwca 2019r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (8 dni – zgodnie z rozporządzeniem)

1.

Egzamin gimnazjalny

10 kwietnia 2019r.

11 kwietnia 2019r.

12 kwietnia 2019r.

2.

Egzamin ósmoklasisty

15 kwietnia 2019r.

16 kwietnia 2019r.

17 kwietnia 2019r.

3.

2 listopada 2018r

4.

2 maja 2019r.

5.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych po odpracowaniu

(w porozumieniu z organem prowadzącym)

1.

----------------------

-----------------------

Nasze certfikaty

Bohaterowie

BohaterON w Twojej Szkole banerki 200x200

Początek strony