HARMONOGRAM

 PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

Termin

Zadanie, problematyka

30.08.2017r.

Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej inaugurujące pracę w roku szkolnym 2017/2018

- zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów, którzy przystąpili do egzaminów poprawkowych

- przydział czynności obowiązkowych i dodatkowych dla nauczycieli

- zaopiniowanie tygodniowego planu zajęć.

04.09.2017r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

13.09.2017r.

Zebranie z rodzicami – wybór rady rodziców. Spotkanie rady rodziców.                    

14.09.2017r.

Rada pedagogiczna

- Plan Nadzoru Pedagogicznego

- analiza egzaminu gimnazjalnego 2017

29.09.2017r.

Święto Patrona

26.10.2017r.

Posiedzenie rady pedagogicznej

- analiza badania umiejętności z jęz. polskiego,  matematyki i jęz. angielskiego w klasach pierwszych.

20.11.2017r.(poniedziałek)

 Spotkanie z rodzicami.

07.12.2017r.

Rada pedagogiczna.

22.12.2017r.

Pisemne powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych lub braku podstaw do klasyfikacji.

23.12.2017r.

    – 31.12.2017r.

Zimowa przerwa świąteczna.

23.01.2018r.

Termin wystawienia ocen z zajęć edukacyjnych za I półrocze.

24.01.2018r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

29.01.2018r.(poniedziałek)

Spotkanie z rodzicami

31.01.2018r.

Rada Pedagogiczna. Analiza pracy za I półrocze - podsumowanie

12.02.2018r.

– 25.02.2018r.

Ferie zimowe

16.03.2017r.

Rada pedagogiczna

    19.03.2018r. – 21.03.2018r.

Rekolekcje wielkopostne

29.03.2018r.

– 03.04.2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04.2018r.(poniedziałek)

Spotkanie z rodzicami.

18.04.2018r.

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna.

19.04.2018r.

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza.

20.04.2018r.

Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny

09.05.2018r.

Test diagnostyczny w klasach drugich G – część humanistyczna.

10.05.2018r.

Test diagnostyczny w klasach drugich G – część matematyczno – przyrodnicza

11.05.2018r.

Test diagnostyczny w klasach drugich G –  język obcy.

17.05.2018r.

Pisemne powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych lub braku podstaw do klasyfikacji.

22.05.2018r.

Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty – kl. III

23.05.2018r.

Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty – kl. III

24.05.2018r.

Rada pedagogiczna.

28.05.2018r.

Przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach                                     z wszystkich przedmiotów i zachowania.

04.06.2018r.

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego.

05.06.2018r.

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego.

06.06.2018r.

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego.

11.06.2018r.

Termin wystawienia ocen rocznych.

12.06.2018r.

Posiedzenie rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej.

20.06.2018r.

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego 2017/2018

22.06.2018r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

    23.06.2018r.–  31.08.2018r.

Ferie letnie

29.08.2018r.

Poprawkowy egzamin z zajęć edukacyjnych

30.08.2018r.

Posiedzenie rady pedagogicznej: zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych, organizacja roku szkolnego 2017/2018

03.09.2018r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Nasze certfikaty

Początek strony