Szanowni Państwo!


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18 stycznia br. uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.
Zajęcia w oddziałach przedszkolnych odbywają się tak, jak przed feriami, zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

Szczegółowych informacji o warunkach powrotu dzieci do szkoły oraz organizacji zajęć edukacyjnych udzielają wychowawcy poszczególnych klas.
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły.


Szczegółowe informacje o wytycznych MEiN, MZ i GIS zawiera poniższy link:

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych 

Dyrekcja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Mikołaja Kopernika we Wrześni

ogłasza zapisy
do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego
w terminie
od 18 stycznia  do 26 lutego 2021 roku

Zapisy będą prowadzone w sekretariacie szkoły
w godz. 8.00-15.00.

Rodzice winni zgłosić się z numerem PESEL dziecka.

 

-Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

- Zapisy i rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

kartka świąteczna

Szanowni Państwo, Rodzice, Opiekunowie

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadziło zmiany w kalendarzu roku szkolnego.

Przekazujemy Państwu informację o istotnych terminach w pracy szkoły do 17 stycznia 2021 r.:

Do 22 grudnia 2020 r., dla uczniów klas I-VIII trwa nadal nauczanie zdalne.

Dla oddziałów przedszkolnych nauczanie stacjonarne w szkole.

W dniach 23-31 grudnia 2020 ? przerwa świąteczna.

Od 4 do 17 stycznia 2021 ? ferie zimowe.

 

zebranie z rodzicami

W związku z czasowym ograniczeniem działalności szkół związanym z przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID -19, 
od dnia 9.11.2020ruczniowie klas I ? VIII przechodzą na nauczanie zdalne.

 1. Kształcenie zdalne będzie realizowane z wykorzystaniem platformy MS Teams.
 2. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem lekcji.
 3. Jednostka lekcyjna w formie zdalnej trwać będzie 30 min. Pozostały czas tj. 15 min. uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na pytania, konsultacje, odpoczynek, posiłek, przygotowanie się do kolejnych zajęć itp.
 4. Pedagog/psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 5. Nauka i opieka dla dzieci w oddziałach przedszkolnych pozostaje bez zmian. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z nowymi zaleceniami sanitarnymi, uczniowie w wieku do lat 16 w godzinach od 8:00 ? 16:00 mogą wychodzić z domu tylko pod opieką osoby dorosłej.

 

 

Szanowni Rodzice, Uczniowie,
zgodnie z informacją podaną przez Premiera Mateusza Morawieckiego,
od 26 października do 8 listopada br.
obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkoły.

 

 1. Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną. .
 2. Kształcenie zdalne realizowane jest z wykorzystaniem platformy MS Teams. 
 3. Dopuszcza się wykorzystanie innych form i metod kształcenia na odległość. 
 4. Lekcja w trybie zdalnym trwa 30 minut.
 5. Lekcje zdalne, prowadzone metodami i technikami kształcenia na odległość nauczyciele realizują
  z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w salach lekcyjnych.
 6. Dopuszcza się realizację zajęć w innych miejscach i terminach (kwarantanna, zdarzenia losowe itp.)
 7. Oddziały przedszkolne oraz klasy I-III funkcjonują bez zmian.
 8. Zajęcia stacjonarne i zdalne odbywają się zgodnie z planem lekcji i ustalonymi zastępstwami.
 9. Ewidencję realizacji zajęć przeprowadza się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.
 10. Odnotowywanie frekwencji uczniów w dzienniku elektronicznym odbywa się na podstawie obecności na zajęciach zdalnych i stacjonarnych.
 11. Informacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli przesyłane są za pomocą dziennika elektronicznego.

I.
Jeżeli zachorowałeś na Covid 19, uzyskaj od lekarza rodzinnego zwolnienie lekarskie L-4, przebywaj w izolacji domowej, Twoi domownicy objęci są kwarantanną domową. Osobom objętym kwarantanną zostanie wydana decyzja administracyjna (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie ? otrzymacie decyzję po jej zakończeniu). Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie. Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię ww. decyzji).
II.
Jeśli jesteś rodzicem ucznia , który został objęty kwarantanną w związku z jego kontaktem z osobą zarażoną, również ty wraz z domownikami zostaniesz objęty kwarantanną na okres 10 dni liczonych od dnia następującego po dniu ostatniego kontaktu dziecka z chorym. Przygotuj dane domowników (imiona, nazwiska, nr pesel, nr telefonów) i czekaj na kontakt telefoniczny z pracownikiem inspekcji. W razie dużej ilości takich spraw - bądź cierpliwy. Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie. Zostanie wydana decyzja administracyjna o okresie kwarantanny (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie ? otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).
Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię ww. decyzji). Jeśli w okresie kwarantanny ktoś z domowników zaczyna mieć niepokojące objawy skontaktuj się z lekarzem prowadzącym w celu odbycia konsultacji. Lekarz zdecyduje o potrzebie wykonania testu.

2222

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

składam najserdeczniejsze życzenia Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Oświaty.
Życzę Państwu dużo zdrowia, dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych,

satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą oraz pomyślności w życiu osobistym.

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie

Biblioteka szkolna co roku organizuje specjalnie dla Was Kiermasz Książki.
W tym roku, z uwagi na pandemię nie ma możliwości przeprowadzenia kiermaszu w formie tradycyjnego spotkania z książką.
Współpracująca z nami Księgarnia w Tuliszkowie zaprasza na:

WIRTUALNY KIERMASZ KSIĄŻKI

 Wirtualny Kiermasz Książek Plakat

Dokonując zakupów książek z katalogu / oferty zamieszczonej na stronie Księgarni wspomagacie Państwo naszą bibliotekę.

baner vulcan 1

office365

facebook 1

facebook 1

poznajPolske

poznajPolske

 

Kliknij na obrazek aby uzyskać pomoc tłumacza

Nasze certfikaty

Projekty

b83a0f19ae28266f7f3e14dbd6bca633

b3

l2 logo

logoCyfrowaSzkola

logo wszpz

mistrzowie kodowania

Scratch2

szkola do hymnu logo resize

szkolapamietalogotyp easy resize

Warto zobaczyć

Archiwum

 

bip logo glowne 244

Starostwo Powiatowe we Wrześni

PW

 

Urząd Miasta i Gminy Września

GW

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

MEN

 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

KO

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

CKE

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

OKEP

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji / Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

 

Instytut Badań Edukacyjnych

IBE

 

Portal Wiedzy Dla Nauczycieli

SCHOLARIS

 

Biblioteka Pedagogiczna

BP
Początek strony