Informacje na temat organizowania w okresie od 2 września 2021 do 22 grudnia 2021 roku, dodatkowych zajęć dla uczniów z klas IV ? VIII, wspomagających uczniów w opanowaniu oraz utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie klas IV ? VIII,

informujemy, że od dnia 02.09.2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. będą zorganizowane dodatkowe, wspomagające zajęcia dla chętnych uczniów. Zajęcia będą miały na celu wspomaganie uczniów w opanowaniu oraz utrwalaniu wiadomości i umiejętności z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
Zajęcia będą realizowane stacjonarnie w szkole, w bezpośrednim kontakcie z uczniami. Będą odbywały się po zajęciach ujętych w stałym planie lekcji na rok 2021/2022. Godzina zajęć wspomagających będzie trwać 45 minut.
Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez Rodziców pisemnej deklaracji o uczestnictwie, którą uczniowie otrzymają od wychowawcy dn. 1.09.2021r.
Wypełnioną deklarację należy przekazać wychowawcy klasy.

 

Dyrektor
Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3
we Wrześni