Szanowni Państwo!


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18 stycznia br. uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.
Zajęcia w oddziałach przedszkolnych odbywają się tak, jak przed feriami, zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

Szczegółowych informacji o warunkach powrotu dzieci do szkoły oraz organizacji zajęć edukacyjnych udzielają wychowawcy poszczególnych klas.
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły.


Szczegółowe informacje o wytycznych MEiN, MZ i GIS zawiera poniższy link:

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych