Dyrekcja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Mikołaja Kopernika we Wrześni

ogłasza zapisy
do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego
w terminie
od 18 stycznia  do 26 lutego 2021 roku

Zapisy będą prowadzone w sekretariacie szkoły
w godz. 8.00-15.00.

Rodzice winni zgłosić się z numerem PESEL dziecka.

 

-Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

- Zapisy i rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022