gimnazjum

Wydarzenia - Gimnazjum

 P101094419 listopada 2016 roku odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Uczestniczyli w nim uczniowie z czterech powiatów: wrzesińskiego, gnieźnieńskiego, średzkiego i śremskiego. Z przyjemnością informujemy, że tytuły finalistek uzyskały trzy uczennice naszego gimnazjum: Marta Kabat z kl. II d (opiekun Ewa Drobiec), Katarzyna Szalata z kl. II c (opiekun Ewa Drobiec) i Antonina Miedzińska z kl. III d (opiekun Karina Szczap). Warto podkreślić, że wykazały się one rozległą wiedzą z zakresu literatury oraz umiejętnościami dojrzałej interpretacji tekstów kultury i redagowania różnych form wypowiedzi. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesu w finale.

1Dnia 25.11.2016 uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w warsztatach chemicznych na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Tematem wiodącym warsztatów było „Chemia w domu”. W samodzielnym eksperymentowaniu wzięli udział uczniowie klasy patronackiej IIIc.

podpisanie porozumienia z UAM 024W dniu 28.10.2016 roku w murach Wydziału Chemii UAM w Poznaniu został uroczyście wręczony dokument potwierdzający oficjalne objęcie patronatu nad klasą naszego gimnazjum. W uroczystości wręczenia stosownego dokumentu wzięli udział: dziekan prof. zw. dr hab. Henryk Koroniak, ustępujący prodziekan ds. studenckich prof. zw. dr hab. Piotr Kirszenstejn, przejmująca obowiązki prodziekana ds. studenckich prof. UAM dr hab. Renata Jastrząb oraz dyrektor Zespołu Szkół nr1 we Wrześni mgr inż. Halina Kotyk wraz z nauczycielem prowadzącym Klasę Patronacką mgr Iwoną Jasińską.

Celem patronatu jest umożliwienie naszym uczniom pogłębianie zainteresowań dotyczących nauk chemicznych oraz rozpropagowanie oferty naukowo-dydaktycznej Wydziału Chemii UAM. Uczelnia umożliwia uczniom Klasy Patronackiej korzystanie z oferty naukowo-dydaktycznej oraz wszechstronny rozwój intelektualny poprzez kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami.

Każda ze stron niniejszego porozumienia obiecuje sobie wzajemne korzyści. Mamy nadzieję na owocną kontynuację tego patronatu dla dobra uczniów naszego gimnazjum i studentów chemii.

DSC 006724 października 2016r. uczniowie kl. II c – ratownictwa medycznego i technicznego pod opieką p. Ewy Drobiec i p. Marioli Sotirov zorganizowali prozdrowotny happening. Celem akcji było zapoznanie gimnazjalistów z klas I  z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie dowiedzieli się również, jakie informacje należy przekazać dyspozytorowi, żeby wezwać służby ratunkowe. W spotkaniu uczestniczyli ratownik medyczny p. Mariusz Banaszak oraz uczniowie kl. II b ZSTiO we Wrześni, którzy zaprezentowali scenki ilustrujące różne sytuacje wymagające udzielenia pierwszej pomocy.

patron 1W tym roku Święto Patrona odbyło się 23 września i zostało połączone ze zjazdem absolwentów rocznika 1971. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości m.in. Wicekurator Oświaty w Poznaniu pan Krzysztof Błaszczyk, zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września– panowie Artur Mokracki i Karol Nowak, prezes Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego – pan Bolesław Święciochowski, państwo Krystyna i Jan Nowakowie – „Przyjaciele Szkoły” oraz emerytowany dyrektor placówki - pan Tadeusz Krysiak. W roku szkolnym 2016/2017 swoją obecnością zaszczycili nas również nauczyciele i uczniowie szkoły w Garbsen, z którą od lat współpracujemy w ramach realizacji interdyscyplinarnych  projektów edukacyjnych.
    Podczas części oficjalnej,  którą prowadzili  Kornelia Nejmańska i Mateusz Rzepka, wręczono nagrody laureatom V edycji  Rodzinnego Konkursu Historycznego  zorganizowanego przez stowarzyszenie „Pro Gimnazjum”.

garbsen 062W dniach 19- 23.09.2016  roku miała miejsce wizyta uczniów z  zaprzyjaźnionej szkoły z Niemiec, do Wrześni przybyło dziewięcioro uczniów wraz z dwoma opiekunami z partnerskiej szkoły z Garbsen. Powitanie gości odbyło się w budynku Zespołu Szkół. Pierwszy wieczór nasi goście spędzili u swoich gospodarzy w domach. Kolejnego dnia od samego rana odbył się rajd rowerowy do Grzybowa, gdzie uczniowie mieli okazję zmierzyć się z torem przeszkód, spróbować swoich sił strzelając z łuku oraz wziąć udział w lekcji muzealnej.

Dnia 24.06.2016 r. o godz. 13.00 we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla  uczniów klas trzecich naszego gimnazjum.
Spotkanie zaszczycili swą obecnością: zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września – p. Artur Mokracki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu – p. Jarosław Malicki, prezes Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego – p. Bolesław Święciochowski, przewodnicząca Rady Rodziców – p. Małgorzata Wagner, skarbnik Rady Rodziców p. Joanna Pikora-Ignasiak, Przyjaciele Szkoły – państwo Krystyna i Jan Nowakowie.
Po oficjalnych przemówieniach dyrektor szkoły – p. Halina Kotyk wręczyła Prymusom Szkoły dyplomy a ich rodzicom listy gratulacyjne. Ten zaszczytny tytuł otrzymali uczniowie:
Paulina Grzegorska, Zofia Jankiewicz, Martyna Kusztal Marta Maćkowiak, Dominika Maraszkiewicz, Marcin Masłowski, Szymon Mielcarek. W dalszej kolejności nagrody otrzymali  laureaci i finaliści konkursów, medaliści zawodów sportowych oraz uczniowie ze 100% frekwencją w ciągu trzech lat nauki.  Statuetkę dla najlepszego sportowca szkoły odebrała Paulina Guzowska. Następnie pani dyrektor wręczyła dyplomy ukończenia gimnazjum wszystkim uczniom klas trzecich.
Po części oficjalnej przygotowanej przez p. Hannę Lisiak-Góźdź rozpoczęła się część artystyczna, której reżyserem, a także autorem scenariusza była p. Karina Szczap. Dekoracje przygotowała p. Edyta Szamburska, a oprawę muzyczną p. Agnieszka Konopka-Adamska.

13384679 595106270650839 916439181 nZ okazji Światowego Dnia Zdrowia 7 kwietnia 2016 roku PSSE „Sanepid” zorganizował akcję profilaktyczną „Pokonaj cukrzycę” dla całej społeczności lokalnej. Prelekcję na temat jednej z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych przygotowała pani Anna Węclewska z oświaty zdrowotnej. Następnie uczestnicy spotkania mogli sprawdzić ciśnienie oraz zbadać poziom glukozy we krwi, zjeść jogurt i jabłko, a także poczuć się jak pod wpływem alkoholu, wkładając gogle alkoholowe. Można było zasięgnąć wiedzy od dietetyka, konsultanta medycznego oraz eksperta od uzależnień. Podczas zajęć uczniowie mogli brać czynny udział w pokazie pierwszej pomocy.

Dnia 9.06.2016 już po raz trzeci odbył się w naszej szkole Dzień Języka Angielskiego. Był on okazją do zainteresowania uczniów kulturą krajów anglojęzycznych oraz zwiększenia motywacji do pogłębiania znajomości języka. Była to miła odmiana od tradycyjnych lekcji i świetna okazja na udowodnienie, że nauka języków nie musi być nudna.

Założeniem programu było zaangażowanie wszystkich klas gimnazjum, oczywiście odpowiednio do ich poziomu znajomości języka.

Uczniowie uczestniczyli m.in. w
- konkursie leksykalno-gramatycznym,
- quizie wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych,
- konkursie na najlepszy strój przedstawiający postać z kraju anglojęzycznego,
- konkursie na najlepsze tłumaczenie przysłów i cytatów.

Zadbano też o wizualną oprawę tego dnia. Uczniowie wykonali plakaty przedstawiające ciekawe fakty dotyczące najważniejszych krajów anglojęzycznych. Wszystkie prace ozdobiły ściany szkoły wraz ze złotymi  myślami i przysłowiami angielskimi.

Impreza miała być również dobrą zabawą, dlatego zorganizowano konkurs piosenki anglojęzycznej. Chętne osoby zaprezentowały swoje ulubione utwory. Uczniowie wykazali się nie tylko świetnymi umiejętnościami wokalnymi i perfekcyjnym językiem angielskim, ale także znakomitymi strojami  i układami choreograficznymi.

Tego dnia rzeczywiście cała szkoła żyła językiem angielskim, który, choć na chwilę, przestał być tylko kolejnym przedmiotem szkolnym, a stał się okazją do ciekawej zabawy.

Podsumowaniem DJA było wyróżnienie najlepszych uczniów biorących udział w konkursach i wręczenie im atrakcyjnych nagród. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

dzień wloski 003Informacja o klasie europejskiej:

W klasie europejskiej realizowany innowacyjny program, który poszerza wiadomości z zakresu dziedzictwa kultury i historii Europy oraz procesów integracyjnych zachodzących współcześnie. Innowacyjny program opracowano w celu przygotowania uczniów do przezwyciężania uprzedzeń, otwartości wobec różnorodności kulturowej przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości narodowej. To również zdolność do współpracy z innymi narodami i działań na rzecz pokoju w Europie.

Nasze certfikaty

Bohaterowie

BohaterON w Twojej Szkole banerki 200x200

Początek strony