Biblioteka

Biblioteka

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek 8.00 – 15.00
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 16.00

Nad księgozbiorem czuwa mgr Wiesława Wojdyńska i mgr Olga Szady

Biblioteka posiada w swych zbiorach ok. 30 tys. książek. Jest skomputeryzowana, a jej księgozbiór jest ewidencjonowany i wypożyczany w programie bibliotecznym MOL.

Biblioteka została wyposażona w sprzęt komputerowy w ramach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Przeprowadzane są tu lekcje biblioteczne i przedmiotowe z użyciem księgozbioru podręcznego, a także z wykorzystaniem Internetu.

Biblioteka czynna jest także w czasie wywiadówek. Rodzice mają możliwość zapoznania się ze stanem konta czytelniczego dziecka oraz wypożyczenia lektury dla siebie.

Organizowane są kiermasze książek, na których każdy – uczeń, rodzic, nauczyciel czy pracownik szkoły może znaleźć coś dla siebie; projekty edukacyjne, realizowane rządowe programy takie jak np. ,,Książki naszych marzeń”.

Biblioteka uczestniczy w wydarzeniach promujących czytelnictwo: spotkania autorskie, warsztaty organizowane przez Bibliotekę Publiczną.


 

 

Bibliotekaa 017

 

Nasze certfikaty

Początek strony