Biblioteka

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

Poniedziałek 7.50 – 16.00

Wtorek 7.50 – 16.00

Środa 8.55 – 16.00

Czwartek 7.50 – 16.00

Piątek 8.00 – 15.00

 

W bibliotece szkolnej pracują mgr Wiesława Wojdyńska i mgr Olga Szady.

Biblioteka SSP 3 posiada w swych zbiorach ok. 30 tys. książek, prenumeruje czasopisma dla uczniów i nauczycieli. Jest skomputeryzowana, a jej księgozbiór jest ewidencjonowany i wypożyczany w programie bibliotecznym MOL.

Biblioteka została wyposażona w sprzęt komputerowy zakupiony w ramach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych. Przeprowadzane są tu lekcje biblioteczne i przedmiotowe z użyciem księgozbioru podręcznego, a także z wykorzystaniem Internetu.

Biblioteka czynna jest także w czasie wywiadówek. Rodzice mają możliwość zapoznania się ze stanem konta czytelniczego dziecka oraz wypożyczenia lektury dla siebie.

Organizowane są kiermasze książek, na których każdy – uczeń, rodzic, nauczyciel czy pracownik szkoły może znaleźć coś dla siebie; realizowane rządowe programy takie jak np.: ,,Książki naszych marzeń”  program dofinansowujący zakupy książek dla bibliotek szkół podstawowych.

Biblioteka uczestniczy w wydarzeniach promujących czytelnictwo: spotkania autorskie, warsztaty organizowane przez Bibliotekę Publiczną. Organizuje projekty edukacyjne, bierze udział w Targach Edukacyjnych.


 

 

 

 

Nasze certfikaty

Bohaterowie

BohaterON w Twojej Szkole banerki 200x200

Początek strony