DSC 062127 marca 2019 roku w Zespole Szkół Politechnicznych odbył się XIX Powiatowy Konkurs Geograficzny w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej".


Naszą szkołę reprezentowali: Agata Dragon, Katarzyna Mikołajczak, Mateusz Ochowiak i Julian Dziarnowski. Rozwiązując test uczniowie musieli wykazać się m.in. orientacją na mapie świata, umiejętnością wykonywania zadań obliczeniowych czy znajomością ciekawostek geograficznych.
Wśród laureatów tegorocznego konkursu znalazła się Agata Dragon – uczennica klasy IIId gimnazjum, która zajęła II miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów geograficznych.