DSC 0191„Samorządność bliżej nas” to konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym. Celem tego konkursu jest popularyzacja wiedzy o samorządzie terytorialnym: szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz wzbudzenie zainteresowań problematyką lokalną wśród młodzieży i zachęcanie młodych ludzi do zaangażowania się w rozwój samorządu.


Konkurs dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odbył się 25 maja 2018r.
w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni. Uczestnicy w ciągu 60 minut rozwiązywali testy wiedzy. Ilość zadań i stopień trudności dostosowany został do kategorii wiekowej uczestnika. W sprawdzeniu swoich umiejętności w kategorii: szkoły podstawowe uczestniczyło 14 uczniów, z gimnazjów 44 uczniów, szkół ponadgimnazjalnych 21 uczniów.
Najlepsze wyniki w kategorii szkół podstawowych: 24 pkt. /25 pkt.; gimnazjum: 28 pkt./30 pkt.; szkół ponadgimnazjalnych: 26pkt./35 pkt. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za zainteresowanie i liczny udział w konkursie, co utwierdza nas w przekonaniu zorganizowania kolejnej edycji w przyszłym roku, na którą już zapraszamy.

WYNIKI KONKURSU