21.03.2016 046Dnia 21 marca  2016 r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego „Trzymaj formę” pod hasłem „ Warzywa i owoce podstawą twojej diety” Celem głównym projektu była promocja zdrowego, racjonalnego odżywiania i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Opracowany w szkole projekt był  realizowany w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę”. W tym roku szkolnym Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców ogłosili bowiem  konkurs na projekt edukacyjny , promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym, w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”.


W związku  opracowywano  projekt edukacyjny pod hasłem „Warzywa i owoce podstawą twojej diety” dla uczniów klas IV i V Szkoły Podstawowej nr 3 oraz uczniów klas I i II Gimnazjum nr1 w zespole Szkół nr 1 we Wrześni. Druga część projekt była skierowana dla rodziców tych uczniów.
Wybór tematu tego projektu był podyktowany tym, że w szkole zaobserwowano problem otyłości wśród dzieci i młodzieży. Trzeba nadmienić, że  w szkole co roku  jest promowany zdrowy styl życia, poprzez realizację programu „Trzymaj formę”. Prowadzenie przez wiele lat działań prozdrowotnych doprowadziło do uzyskania [przez Gimnazjum nr 1w 2007 roku Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.
Podczas realizacji projektu stosowano różne metody i formy pracy :plastyczne, ruchowe, pracę z komputerem, działania matematyczne, aktywizujące, praca z z zastosowaniem nowoczesnych technologii ( aparat fotograficzny, kamera), warsztaty dla rodziców oraz uczniów, wywiady. Pracowano indywidualnie i zespołowo.
Etap I- Faza Przygotowawcza projektu- luty 2016
Na początku opracowano plan projektu oraz sposób realizacji zadań konkursowych.
Zadania konkursowe opracowane przez uczniów realizujących projekt:
-Wykonanie plakatu -Piramida Zdrowia
-Przedstawienie piosenki lub wiersza na temat -Warzywa i owoce
-Zaprojektowanie i przedstawienie stroju warzywa lub owocu z krótką prezentacją ich wartości odżywczych
-Wykonanie sałatki owocowej lub warzywnej- prezentacja w formie krótkiego film
-Przedstawienie krótkiego układu tanecznego promującego aktywność fizyczną wśród dzieci  i młodzieży
Etap II – Faza realizacyjna projektu- marzec 2016
Uczniowie wykonują w zespołach klasowych oraz indywidualnie poszczególne  zadania konkursowe.
 Zadania konkursowe: piramidę żywienia i plakat, wykonanie sałatki ( film),  zostały przez komisję ocenione wcześniej. Natomiast   pozostałe zadania zostały zaprezentowane na sali gimnastycznej w Dniu Wiosny - 21 marca. Komisja konkursowa w składzie p. wicedyrektor L.Szymańska: p.J. Plucińska (szkolna służba zdrowia), p. J. Niszczak (pedagog szkolny) oraz p. M. Nawrocka oceniały występy poszczególnych uczniów, najpierw z klas IV i V oraz I, następnie z klas II.
Imprezę prowadziły uczennice z klasy III d : Amelię Drzażdzyńską, Agatę Goławską  i Julię Pawlak. Uczniowie  wraz nauczycielami nagradzali gromkimi oklaskami występy uczniów, zwłaszcza prezentację piosenki, stroju  i układu tanecznego, samodzielnie przygotowanych przez wykonawców. Po przedstawieniu tych trzech zadań komisja przystąpiła do podsumowania punktów za wszystkie zadania łącznie i wytypowała zwycięskie klasy.

I tak wśród klas IV i V Szkoły Podstawowej:
- I miejsce – klasa Va ( 56 pkt.)
- II miejsce – klasa V b (47 pkt.)
- III miejsce – klasa IV a (30 pkt.)
- IV miejsce – klasy IV b  ( 21 pkt.)

Wśród klas pierwszych:
- I miejsce – I d (56 pkt.)
- II miejsce – I a (55 pkt.)
- III miejsce – I e (46pkt.)
- IV miejsce – I c ( 35 pkt.)
- V miejsce – I b   ( 28 pkt.)
Wśród klas drugich :
- I miejsce – II c (73 pkt.)
- II miejsce- II d (51 pkt.)
- III miejsce -II b ( 45 pkt)
- IV miejsce -II a ( 10 pkt)

Ewaluacja programu.
Przygotowano w szkole : wystawę prac plastycznych w szkole ( wystawa plakatów),  przedstawiono piramidy żywienia ( na stałe najlepszą umieszczono  w pracowni  biologicznej), odbył się pokaz filmów najlepszych filmów na wszystkich godzinach wychowawczych, w sklepiku uczniowskim eksponuje się warzywa i owoce ( przed sklepikiem umieszczono reklamę owoców i warzyw jako bardzo podstawowych produktów codziennego odżywiania).
Wpływ projektu na zmianę stylu życia jego uczestników:
?        w sklepiku uczniowie wybierają coraz częściej warzywo lub owoc,
?        do szkoły przygotowują sobie wraz z rodzicami zdrowe kanapki,
?        po lekcjach spędzają więcej czasu na świeżym powietrzu,
?        aktywniej uczestniczą w  zajęciach pozalekcyjnych promujących aktywność  fizyczną ( areobik w szkole dla uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły -zaadaptowano specjalną salę gimnastyczną- ćwiczenia z E.Chodakowską)

Pamiętaj  więc biorąc udział  co roku w tej zabawie możesz wygrać zdrowie, a nawet życie!
Oto niektóre z nich:
- ćwicz 60 minut dziennie -intensywnie, bowiem ruch jest najlepszym lekarstwem XXI w.,
- pij do 2 litrów wody dziennie,
- unikaj tłuszczów pochodzenia zwierzęcego,
- ogranicz do minimum spożywanie słodyczy,
- unikaj dużej ilości soli,
- jedz więcej ryb, zamiast czerwonego mięsa,
- spożywaj 5 razy dziennie warzywa, owoce 2-3 razy dziennie,
- nie pal, nie pij alkoholu i nie próbuj innych używek,
- żyj w zgodzie z naturą, zdrowo i ekologicznie.
Na koniec: Już wiosna! Zadbaj o siebie