Wyniki etapu szkolnego

Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

Kod ucznia

Wynik (suma punktów)

wkg61587

22

wkg34621

24

wkg85201

18

wkg11986

19

wkg24179

20

wkg46305

24

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie i gratulujemy uzyskanych wyników.