4.bad fiz chem 10.01.22W poniedziałek 10 stycznia grupa badawcza projektu ?Dla błękitnego nieba? wyruszyła na kolejne pomiary fizykochemiczne powietrza i pomiar pasywny jego zapylenia. Na trzech stanowiskach badawczych zmierzyli zawartość pyłów PM 2,5 i PM 10, stężenie tlenku węgla (IV) w powietrzu, zawartość frakcji organicznej oraz parametry powietrza takie jak temperatura, wilgotność, zachmurzenie oraz warunki wynikające z działalności człowieka. Rozwieszono nowe karty dotyczące pasywnego pomiaru zapylenia.


Na zajęciach opracowano uzyskane wartości pomiarowe. Uczniowie obliczyli średnie arytmetyczne odczytanych wyników i dokonali analizy tarczy pomiaru pasywnego zapylenia. Wyniki wprowadzono do formularzy badawczych projektu.
Zapoznali się również z opracowanym przez organizatorów projektu zestawieniem wyników badań wraz z komentarzem z miesiąca grudnia.