20211206 091047Grupa uczniów naszej szkoły zakwalifikowała się do projektu ?Dla błękitnego nieba?. Jest to inicjatywa , w której łączą swoje siły Volkswagen Poznań oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Celem projektu jest aktywne zaangażowanie dzieci w proces badawczy i popularyzacja wiedzy w zakresie zmian klimatycznych. Uczniowie w trakcie projektu, który będzie trwać do czerwca 2022r, będą prowadzić badania, poszukiwać odpowiedzi na ważne pytania związane z jakością powietrza i wyciągać wnioski.


Badania naszej grupy badawczej już się rozpoczęły. Do pomiarów wyznaczono trzy stanowiska badawcze w okolicach naszej szkoły. W poniedziałek 30 listopada dokonaliśmy pierwszych pomiarów fizykochemicznych. Za pomocą przyrządów pomiarowych odczytaliśmy dane dotyczące zawartości w powietrzu: pyłów PM2,5 i PM 10, tlenku węgla (IV), poziom aldehydu mrówkowego oraz warunki pogodowe. W kolejny poniedziałek 6 grudnia, dokonaliśmy opisu terenowego, czyli określiliśmy w jakim stopniu nasze stanowiska porośnięte są roślinnością, w jakim stopniu zabudowane, czy pokryte asfaltem lub betonem.
Na wnioski jeszcze za wcześnie, na razie zaczynamy zbierać dane. O swoich naukowych poczynaniach będziemy informować na bieżąco na szkolnej stronie internetowej i profilu naszej szkoły na Facebooku.