"Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić".
Ks. J. Twardowski

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszej koleżanki, Edyty Szamburskiej,

wspaniałego pedagoga i wychowawcy Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni.

Dyrekcja szkoły, Grono pedagogiczne i Administracja