242828665 909139803031554 1051065940569828862 nWycieczka do Palmiarni w Poznaniu została zorganizowana 22 września . Głównym celem wycieczki było pogłębienie wiedzy przyrodniczej poprzez bezpośrednią obserwację oraz uświadomienie uczniom różnorodności gatunkowej świata roślin. Chęć popatrzenia na zielone rośliny, pooddychania wilgotnym i ciepłym powietrzem. Zwiedziliśmy łącznie dziewięć pawilonów tematycznych w każdym spotykając przeróżne formy flory i fauny.
Klasa 2a i 2c
Marta Prętkowska
Edyta Przybyłowicz