Jan Kajewski, uczeń VI klasy, decyzją Kapituły Konkursu ,,Wielkopolska pieśń i piosenka patriotyczna'' otrzymał pierwsze wyróżnienie!
Konkurs zorganizował Urząd Marszałkowski - Departament Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - Biuro Projektu ,,Cyfrowa Szkoła Wielkopols@2020".
Warto nadmienić, że na konkurs wpłynęło ponad 150 zgłoszeń.
Opiekunem Jasia była pani Agnieszka Konopka-Adamska, nauczyciel muzyki.

 Ogromne gratulacje!