edjo1Europejski Dzień Języków Obcych obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001r z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.
Zasadniczym celem  obchodów Dnia Języków jest podnoszenie  świadomości w zakresie:
• bogactwa i różnorodności  językowej  Europy, które należy pielęgnować i rozszerzać;


• potrzeby zwiększania zakresu nauczanych języków (także tych mniej znanych
i używanych), co  skutkować będzie rozszerzeniem  wielojęzyczności;
• potrzeby osiągania przez obywateli pewnego  zaawansowania w zakresie co najmniej dwóch języków, poza swoim własnym, tak aby mogli  w pełni wykorzystać swój potencjał jako obywatele demokratycznej Europy.


Nasza szkoła przyłączyła się do obchodów tego święta ogłaszając konkurs na plakat nt.: „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”. Do nauczycieli języków obcych wpłynęło wiele prac, które w większości zostały zaprezentowane na szkolnym korytarzu. W klasach odbyły się lekcje tematyczne pełne gier, zabaw i ciekawostek językowych.
Musimy pamiętać o tym, że rozwijanie umiejętności językowych jest  zarówno koniecznością, jak i prawem  KAŻDEGO z nas – takie  jest jedno z najważniejszych przesłań Europejskiego Dnia Języków.
A zatem uczmy się języków obcych!