zdj2Poszerzenie wiedzy specjalistycznej i ogólnej, rozwijanie zainteresowań  chemią oraz podniesienie kompetencji kluczowych to cele projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Uczniowie naszej szkoły znaleźli się w gronie osób korzystających z tego przedsięwzięcia. Zajęcia odbywają się na Wydziale Chemii UAM i mają formę zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecnie jesteśmy po pierwszym spotkaniu na którym poznawaliśmy tajniki kuchni molekularnej, zagadnienia związane z twardością wody i uczestniczyliśmy w wykładzie na temat dwutlenku węgla, a dokładniej czy pozwala żyć czy prowadzi do katastrofy. Zajęcia okazały się bardzo wartościowe i atrakcyjne, a uczestnicy są zachwyceni i czekają na kolejny wyjazd, który nastąpi  już na początku kwietnia.
Opiekun: Iwona Tokarska