gimnazjum

Wydarzenia - Gimnazjum

DSC 006724 października 2016r. uczniowie kl. II c – ratownictwa medycznego i technicznego pod opieką p. Ewy Drobiec i p. Marioli Sotirov zorganizowali prozdrowotny happening. Celem akcji było zapoznanie gimnazjalistów z klas I  z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie dowiedzieli się również, jakie informacje należy przekazać dyspozytorowi, żeby wezwać służby ratunkowe. W spotkaniu uczestniczyli ratownik medyczny p. Mariusz Banaszak oraz uczniowie kl. II b ZSTiO we Wrześni, którzy zaprezentowali scenki ilustrujące różne sytuacje wymagające udzielenia pierwszej pomocy.

patron 1W tym roku Święto Patrona odbyło się 23 września i zostało połączone ze zjazdem absolwentów rocznika 1971. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości m.in. Wicekurator Oświaty w Poznaniu pan Krzysztof Błaszczyk, zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września– panowie Artur Mokracki i Karol Nowak, prezes Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego – pan Bolesław Święciochowski, państwo Krystyna i Jan Nowakowie – „Przyjaciele Szkoły” oraz emerytowany dyrektor placówki - pan Tadeusz Krysiak. W roku szkolnym 2016/2017 swoją obecnością zaszczycili nas również nauczyciele i uczniowie szkoły w Garbsen, z którą od lat współpracujemy w ramach realizacji interdyscyplinarnych  projektów edukacyjnych.
    Podczas części oficjalnej,  którą prowadzili  Kornelia Nejmańska i Mateusz Rzepka, wręczono nagrody laureatom V edycji  Rodzinnego Konkursu Historycznego  zorganizowanego przez stowarzyszenie „Pro Gimnazjum”.

garbsen 062W dniach 19- 23.09.2016  roku miała miejsce wizyta uczniów z  zaprzyjaźnionej szkoły z Niemiec, do Wrześni przybyło dziewięcioro uczniów wraz z dwoma opiekunami z partnerskiej szkoły z Garbsen. Powitanie gości odbyło się w budynku Zespołu Szkół. Pierwszy wieczór nasi goście spędzili u swoich gospodarzy w domach. Kolejnego dnia od samego rana odbył się rajd rowerowy do Grzybowa, gdzie uczniowie mieli okazję zmierzyć się z torem przeszkód, spróbować swoich sił strzelając z łuku oraz wziąć udział w lekcji muzealnej.

Dnia 24.06.2016 r. o godz. 13.00 we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla  uczniów klas trzecich naszego gimnazjum.
Spotkanie zaszczycili swą obecnością: zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września – p. Artur Mokracki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu – p. Jarosław Malicki, prezes Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego – p. Bolesław Święciochowski, przewodnicząca Rady Rodziców – p. Małgorzata Wagner, skarbnik Rady Rodziców p. Joanna Pikora-Ignasiak, Przyjaciele Szkoły – państwo Krystyna i Jan Nowakowie.
Po oficjalnych przemówieniach dyrektor szkoły – p. Halina Kotyk wręczyła Prymusom Szkoły dyplomy a ich rodzicom listy gratulacyjne. Ten zaszczytny tytuł otrzymali uczniowie:
Paulina Grzegorska, Zofia Jankiewicz, Martyna Kusztal Marta Maćkowiak, Dominika Maraszkiewicz, Marcin Masłowski, Szymon Mielcarek. W dalszej kolejności nagrody otrzymali  laureaci i finaliści konkursów, medaliści zawodów sportowych oraz uczniowie ze 100% frekwencją w ciągu trzech lat nauki.  Statuetkę dla najlepszego sportowca szkoły odebrała Paulina Guzowska. Następnie pani dyrektor wręczyła dyplomy ukończenia gimnazjum wszystkim uczniom klas trzecich.
Po części oficjalnej przygotowanej przez p. Hannę Lisiak-Góźdź rozpoczęła się część artystyczna, której reżyserem, a także autorem scenariusza była p. Karina Szczap. Dekoracje przygotowała p. Edyta Szamburska, a oprawę muzyczną p. Agnieszka Konopka-Adamska.

13384679 595106270650839 916439181 nZ okazji Światowego Dnia Zdrowia 7 kwietnia 2016 roku PSSE „Sanepid” zorganizował akcję profilaktyczną „Pokonaj cukrzycę” dla całej społeczności lokalnej. Prelekcję na temat jednej z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych przygotowała pani Anna Węclewska z oświaty zdrowotnej. Następnie uczestnicy spotkania mogli sprawdzić ciśnienie oraz zbadać poziom glukozy we krwi, zjeść jogurt i jabłko, a także poczuć się jak pod wpływem alkoholu, wkładając gogle alkoholowe. Można było zasięgnąć wiedzy od dietetyka, konsultanta medycznego oraz eksperta od uzależnień. Podczas zajęć uczniowie mogli brać czynny udział w pokazie pierwszej pomocy.

Dnia 9.06.2016 już po raz trzeci odbył się w naszej szkole Dzień Języka Angielskiego. Był on okazją do zainteresowania uczniów kulturą krajów anglojęzycznych oraz zwiększenia motywacji do pogłębiania znajomości języka. Była to miła odmiana od tradycyjnych lekcji i świetna okazja na udowodnienie, że nauka języków nie musi być nudna.

Założeniem programu było zaangażowanie wszystkich klas gimnazjum, oczywiście odpowiednio do ich poziomu znajomości języka.

Uczniowie uczestniczyli m.in. w
- konkursie leksykalno-gramatycznym,
- quizie wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych,
- konkursie na najlepszy strój przedstawiający postać z kraju anglojęzycznego,
- konkursie na najlepsze tłumaczenie przysłów i cytatów.

Zadbano też o wizualną oprawę tego dnia. Uczniowie wykonali plakaty przedstawiające ciekawe fakty dotyczące najważniejszych krajów anglojęzycznych. Wszystkie prace ozdobiły ściany szkoły wraz ze złotymi  myślami i przysłowiami angielskimi.

Impreza miała być również dobrą zabawą, dlatego zorganizowano konkurs piosenki anglojęzycznej. Chętne osoby zaprezentowały swoje ulubione utwory. Uczniowie wykazali się nie tylko świetnymi umiejętnościami wokalnymi i perfekcyjnym językiem angielskim, ale także znakomitymi strojami  i układami choreograficznymi.

Tego dnia rzeczywiście cała szkoła żyła językiem angielskim, który, choć na chwilę, przestał być tylko kolejnym przedmiotem szkolnym, a stał się okazją do ciekawej zabawy.

Podsumowaniem DJA było wyróżnienie najlepszych uczniów biorących udział w konkursach i wręczenie im atrakcyjnych nagród. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

dzień wloski 003Informacja o klasie europejskiej:

W klasie europejskiej realizowany innowacyjny program, który poszerza wiadomości z zakresu dziedzictwa kultury i historii Europy oraz procesów integracyjnych zachodzących współcześnie. Innowacyjny program opracowano w celu przygotowania uczniów do przezwyciężania uprzedzeń, otwartości wobec różnorodności kulturowej przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości narodowej. To również zdolność do współpracy z innymi narodami i działań na rzecz pokoju w Europie.

Prosimy o głosy!
   Klasa I d z Gimnazjum nr 1 we Wrześni bierze udział w konkursie „Edukacja Globalna – Efekt Domina”. Celem konkursu było zorganizowanie akcji pomocowej pod hasłem: „Jest tyle obszarów, gdzie Twoja pomoc jest istotna, gdyż może zmienić czyjeś życie. Pokaż jak pomagasz, co przyczynia się do uczynienia świata lepszym”. Dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni uczniowie przygotowali przedstawienie „na wesoło”. Efekty ich pracy można zobaczyć w krótkim filmie pt. „Pamiętamy – pomagamy, bo liczy się serce” umieszczonym w internecie.
   Przyznawane są dwie nagrody główne: jedna przez Jury i druga w drodze głosowania publiczności za pośrednictwem serwisu Facebook, na którym to użytkownik sieci Internet musi być zarejestrowany, poprzez wykorzystanie opcji „Głosuj na tę pracę” dostępnej na stronie konkursu.
Prosimy o oddanie głosu na nasz film w dniach 13-17 czerwca 2016r. (poniedziałek- piątek)
Link do pracy     http://konkursefektdomina.pl/prace?id=Y87tT1p8Tcbc
DZIĘKUJEMY!

07.06.2016 022Dnia 7 czerwca 2016r odbyły się w Gimnazjum nr 1 w( Zespole Szkół nr 1 we Wrześni ) III Powiatowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy. W konkursie wzięło udział  8 drużyn  z gimnazjów naszego powiatu ( Targowej Górki, Otocznej, Marzenina, Kołaczkowa, Pyzdr, Nowego Folwarku, Gimnazjum nr2 i nr1 we Wrześni). Każda drużyna składała się z 3 uczniów. Konkurs składał się z 2 części: teoretycznej oraz praktycznej. W pierwszej części uczestnicy pisali test składający się z 15 zamkniętych pytań. Natomiast  w części praktycznej każda drużyna  przeprowadziła  na fantomie resuscytacją krążeniowo- oddechową . Oprócz tego losowała jedno pytanie dotyczące sposobu udzielania pierwszej pomocy i  zademonstrowała  na pozorantach  np. omdlenie,  krwotok z nosa, zranienie itp.

7Corocznie uczniowie klas trzecich gimnazjum zaprezentowali przed społecznością szkolną efekty swojej pracy projektowej. W tym roku szkolnym miało to miejsce 1 czerwca. Warto przypomnieć, że realizacja projektów edukacyjnych przez uczniów gimnazjum jest obowiązkowa. Ma to służyć wielu celom, ale na uwagę zasługuje wypracowanie umiejętności rozwiązywania problemów naukowych, pracy w grupie, wzięcia odpowiedzialności za wykonanie powierzonego zadania i publicznej prezentacji. Naszym uczniom udało się to świetnie. Pokazali wiele ciekawych projektów popartych eksperymentami, bogatą obudową informatyczną i profesjonalną prezentacją.

Nasze certfikaty

Początek strony