gimnazjum

Wydarzenia - Gimnazjum

40Dnia 20 marca 2015 r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie IX edycji projektu edukacyjnego „Trzymaj formę” pod hasłem „Rodzino, trzymaj formę”. Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie poprzez edukację w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży. W tym roku chodziło o zwiększenie (za pośrednictwem dzieci) zaangażowania rodziców i opiekunów
w realizację programu.
Uczniowie klas I i II przygotowywali w zespołach klasowych 4 zadania konkursowe:
- przepis na zdrowe potrawy wykonywane w domu z rodzicami
- piosenkę lub wiersz promujące zdrowy styl życia
- zdjęcie rodzinne na temat „Rodzino, trzymaj formę”
- zestaw ćwiczeń – aerobik dla całej rodziny.
Dwa z nich: przepisy na zdrowe potrawy i zdjęcia, zostały ocenione wcześniej. Natomiast dwa kolejne zadania uczniowie zaprezentowali na sali gimnastycznej w Dniu Wiosny – 20 marca. Komisja konkursowa w składzie: p. J. Plucińska (higienistka szkolna), p. B. Wardak, p. A. Bartlewicz oraz p. B. Chudziński oceniała występy poszczególnych uczniów, najpierw z klas I, a następnie z klas II.

W dniach 23 – 24 marca 2015r. uczniowie klas I i II gimnazjum uczestniczyli w spotkaniach o charakterze profilaktycznym. W poniedziałek koordynator do spraw zdrowotnych – Pani Anna Węclewska, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrześni, przeprowadziła warsztaty dotyczące prawidłowych postaw zdrowotnych. Poruszano problematykę odżywiania, odpoczynku, aktywności fizycznej. We wtorek gościliśmy funkcjonariusza Straży Miejskiej – Panią Annę Hedrych - Stanisławską. Tego dnia młodzież została zapoznana z zakresem zadań i obowiązków strażników miejskich. Uczniowie po raz kolejny zostali poinformowani o bezpiecznych i właściwych zachowaniach. Uświadamiano im odpowiedzialność za własne postępowanie. Atrakcją zajęć były konkursy podsumowujące wiedzę uczniów. Dziękujemy naszym prelegentom za poświecony czas i wysiłek włożony w kształtowanie prawidłowych postaw, sprzyjających rozwojowi naszej młodzieży.

W piątek 20 marca 2015 roku z inicjatywy p. B. Chałupniczak i uczniów klasy 2 a został zorganizowany Dzień Liczby Pi. Było to nie tylko święto słynnej stałej, ale również święto królowej nauk. Z tej to okazji uczniowie naszej szkoły brali udział w twisterze matematycznym, konkursie rebusowym i konkursie rachunkowym. Zapoznali się z ciekawostkami i faktami historycznymi dotyczącymi pi, które przedstawiono w formie plakatów i prezentacji multimedialnej. Słuchali brzmienia liczby pi i szukali swej daty urodzenia w jej rozwinięciu dziesiętnym.
Trudu przygotowania tego przedsięwzięcia podjęła się prawie w całości klasa 2a, która wywiązała się z zadania znakomicie.

DSCI0619Dnia 11 marca 2015r w naszej szkole odbył się etap powiatowy XV Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy o AIDS.

Głównym organizatorem konkursu w tym roku był Państwowy Powiatowy  Inspektorat Sanitarny we Wrześni z koordynatorem p. Anną Węclewską, współorganizatorami  byli -  Gimnazjum nr 1 we Wrześni oraz  Placówka PCK. W etapie powiatowym wzięło udział 24 uczniów z dwunastu gimnazjów powiatu wrzesińskiego ( Grzybowo, Miłosław, Kołaczkowo, Nowy Folwark, Orzechowo, Otoczna, Zasutowo, Pyzdry, Nekla, Marzenin, Gimnazjum nr 1 i nr 2 we Wrześni).
Komisja  w składzie: p.Anna Węclewska  – "Sanepid" Września i  p. Krystyna Wieszczecińska – Placówka PCK po sprawdzeniu prac ogłosiła następujące wyniki:
•    I miejsce – Paulina Kowalska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pyzdrach),
•    II miejsce – Zuzanna Flanc ( Gimnazjum nr 1 we Wrześni),
W czasie sprawdzania prac przez komisję, uczestnicy konkursu obejrzeli krótki fabularny film z zakresu profilaktyki HIV/AIDS zaprezentowany przez "Sanepid" we Wrześni. Na zakończenie komisja wraz z panią dyrektor Haliną Kotyk wręczyła dyplomy i nagrody książkowe zwycięzcom.
Sponsorem nagród było PCK oraz OZiPZ PSSE we Wrześni.


Barbara Grześkowiak

W samodzielnym eksperymentowaniu wzięli udział uczniowie klasy patronackiej Ic oraz ich starsi koledzy z klas II i III. Pod opieką nauczycieli chemii p. I. Tokarskiej i p. I. Jasińskiej oraz bacznym okiem pracowników dydaktycznych Wydziału Chemii uczniowie sporządzali mieszaniny oraz poznawali różne metody rozdzielania tych mieszanin. Wypełniali karty pracy, które były wcześniej przygotowane przez p. dr hab. A. Gąsowską i jej studentów. Uczniowie naszego gimnazjum mieli również okazję zwiedzić dwa ciekawe laboratoria, w których znajduje się unikatowa aparatura do badań. Na zakończenie odbył się wykład prof. L. Łomozika n/t DNA który bardzo zaciekawił uczniów klas III. Po raz kolejny gimnazjaliści przekonali się, że chemia może być zajmująca i niezwykle ciekawa.

Organizator warsztatów: Iwona Jasińska

Okres przedświąteczny przeżyliśmy pracowicie, przygotowując się do próbnych egzaminów. Jednakże w czasie wolnym postanowiliśmy opracować dla naszych uczniów i grona pedagogicznego przedstawienie związane z tradycją Świąt Bożego Narodzenia we współczesnym domu. Tradycja przekazywana przez pokolenie naszych dziadków dyskretnie zostawiała swój rys w sercach pozostałych młodszych członków rodziny, uszlachetniając ich postawy i ukazując prawdziwy sens przeżywania rodzinnego spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia. To ona stanowi główny temat naszych jasełek wystawionych w naszej szkole 19 grudnia i 7 stycznia.

Uczniowie klas 2a, 2b, 2d, 3b zostali zapoznani z tematyką wolontariatu na terenie tzw. „biednego południa”. Obejrzeli filmy edukacyjne o sposobach niesienia efektywnej pomocy ludziom, wobec których odmawia się przestrzegania podstawowych praw człowieka. Na lekcjach dowiedzieli się, jak wielkie znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego krajów Globalnego Południa ma dostęp do wody pitnej oraz opieki zdrowotnej i szkolnictwa.

Międzyszkolne Dyktando Ortograficzne „O Złotą Stalówkę” pod patronatem Starosty Wrzesińskiego w tym roku miało jubileuszową, dziesiątą edycję. Zmagania językowe odbyły się 9 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół Politechnicznych. Uczniowie, przedstawiciele dwunastu szkół z terenu powiatu wrzesińskiego, zmierzyli się z dyktandem finałowym. Nagrody dla najlepszych ufundowało Starostwo Powiatowe. Upominki dla wszystkich uczestników przekazało Starostwo i Urząd Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej miło i efektywnie spędzają czas. W październiku

rozpoczęli prace plastyczne (ozdoby świąteczne), które zostały zaprezentowane na szkolnym kiermaszu.

 Udało się pozyskać 50 zł – pieniądze wpłaciliśmy na konto Fundacji Dzieciom

„Zdążyć z pomocą” z wskazaniem na konto chorego Adasia z Wrześni.

Nasze certfikaty

Bohaterowie

BohaterON w Twojej Szkole banerki 200x200

Początek strony