2020

Informacja - oddziały przedszkolne

Szanowni Rodzice/Opiekunowie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 6 maja 2020r. otwieramy oddziały przedszkolne w szkole.

W związku z decyzją o otwarciu oddziałów przedszkolnych przedstawiamy, w porozumieniu z organem prowadzącym, wytyczne zgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

1. W pierwszej kolejności z oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
2. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
3. Zajęcia dla dzieci prowadzone będą w godzinach 8.00-13.00, dziecko należy przyprowadzić do szkoły najpóźniej do godziny 8.15.
4. Przy wejściu do szkoły umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk, którego należy użyć przed wejściem do budynku.
5. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane przez osobę zdrową. Nie realizujemy dowozu dziecka do szkoły.
6. Dziecko powinno mieć indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły.
7. Rodzic/opiekun prawny może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej w szkole z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności.
8. Przed przyjęciem dziecka do szkoły rodzic/opiekun prawny oddaje nauczycielowi wypełnione: „Ankietę dla rodziców/opiekunów prawnych” oraz „Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka”.
9. Przed wejściem na zajęcia, dziecko będzie miało mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37°C) dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.
10. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów oraz zabawek.
11. Na terenie szkoły dziecko będzie przebywać bez maseczki.
12. Jeśli w trakcie trwania zajęć nauczyciel zauważy niepokojące objawy chorobowe u dziecka niezwłocznie powiadomi rodzica/opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania dziecka.

Rodzice lub opiekunowie zainteresowani przysłaniem dziecka do szkoły proszeni są o wcześniejsze pobranie i wypełnienie „Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka” - proszę kliknąć.

Wszystkich rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych prosimy o wypełnienie  „Ankiety dla rodziców/opiekunów prawnych” - proszę kliknąć.

Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

Dokumenty proszę przesyłać na adres szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


                                                                 

                                                                                                                   Dyrektor Szkoły
                                                                                                                    Halina Kotyk

ORLIKI

Otwarcie: od 4 maja 2020 r.

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 14.00-19.00

sobota: 11.00-16.00

Zasady korzystania z obiektu:

- zachowanie dystansu społecznego,

- obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

- ograniczona liczba osób – maksymalnie 6 osób,

- weryfikacja uczestników (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja obiektu oraz zgłoszenie się do opiekuna obiektu przed wejściem),

- brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),

- obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

- korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja innego po każdym użyciu,

- dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,

Kontakt w celu rezerwacji obiektu:

Orlik Września,
ul. Kościuszki 24

tel. 603 966 030

Orlik Września,
ul. Słowackiego 41

tel. 696 487 017

Orlik Września,
ul. Szkolna 1

tel. 531 475 256,

783 696 413

Orlik Września,
ul. Kosynierów 32

tel. 691 749 737

Orlik Nowy Folwark,
ul. Nowa 5

tel. 609 862 668

Informacja dla rodziców/ opiekunów

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 24.04.2020 r. do 24 maja br. zostało przedłużone ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, polegające na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Zajęcia szkolne odbywać się będą nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele realizować będą treści nauczania wynikające z podstawy programowej mając na uwadze równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyficznych warunków do nauki. Prosimy o przekazywali informacji zwrotnej o problemach występujących podczas zdalnego nauczania.
W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej uczniom współpracę
z nauczycielami prosimy informować wychowawców za pośrednictwem komunikatora w e- dzienniku lub pocztą na elektroniczny adres szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uczniom i rodzicom udzielają wsparcia pedagog i psycholog szkolny. Nauczyciele naszej szkoły dokładają wszelkich możliwych starań, aby Państwa dzieci mogły realizować zaplanowane treści edukacyjne.
W przypadku braku informacji od Państwa uważamy, że jest to jednoznaczne z tym, iż uczeń ma dostęp do nauki zdalnej.
Brak dostępu do e-dziennika lub problemy ze zdalnym nauczaniem prosimy zgłaszać do wychowawcy, sekretariatu szkoły na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 505 771 586.

Terminy egzaminu ósmoklasisty.
Zgodnie z komunikatem MEN z 25.04.2020 r. egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca 2020r. Termin dodatkowy zaplanowany jest w dniach 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.
W zaistniałej sytuacji zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy uczniowie mają takie same warunki dostępu do urządzeń umożliwiających zdalną pracę, możecie Państwo liczyć na zrozumienie i wsparcie nauczycieli naszej szkoły również w tej kwestii
Proszę o śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej szkoły i w e- dzienniku.

Dyrektor Szkoły
Halina Kotyk

Makiety wykonane przez klasę 3 c

Makieta AsiWiosna i lato to pory roku, na które wszyscy czekamy: robi się ciepło, dni są coraz dłuższe. Jednocześnie świat staje się bardzo kolorowy: drzewa i krzewy zaczynają kwitnąć, a łąki i trawniki pokrywają się kwiatami. Zwierzęta, które przespały zimę, opuszczają kryjówki. Powracają też ptaki zimujące w ciepłych krajach. W ramach lekcji online uczniowie klasy 3 c wysłuchali słuchowiska „ Wiosna na łące”.

Informacja dla kandydatów do klas dwujęzycznych

Szanowni Państwo!
Test predyspozycji językowych dla uczniów klas szóstych, kandydatów do klas dwujęzycznych, odbędzie się w pierwszym tygodniu czerwca, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, która nie będzie stanowiła zagrożenia dla uczniów.
Test predyspozycji jest narzędziem do pomiaru uzdolnień językowych, czyli potencjalnych umiejętności do nauczania języka obcego. Zostanie on przeprowadzony przez pracownika naukowego Wydziału Anglistyki UAM w Poznaniu.

                                                                                                                  Dyrekcja szkoły

Informacje o harmonogramie egzaminu ósmoklasisty

Na podstawie Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.

 

 W przypadku przeprowadzenia egzaminu w czerwcu i lipcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: do 31 lipca 2020 r.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 1

Kartka dla medyka

19Klasa II d przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji "Kartka dla Medyka".Podczas lekcji online uczniowie przygotowali kartki z życzeniami wielkanocnymi dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i pracowników wrzesińskiego szpitala. Gratulujemy młodym twórcom tak cudownej inicjatywy!!!

Egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wcześniejszymi  ustaleniami informuję o decyzji rządu w sprawie egzaminu ósmoklasisty.

Premier Mateusz Morawiecki - zapowiedział (9.04.2020r).

„Rząd zdecydował o przesunięciu egzaminów ósmoklasisty i matur - odbędą się najwcześniej w czerwcu, a kiedy dokładnie uczniowie dowiedzą się przynajmniej na trzy tygodnie wcześniej. Szkoły będą zamknięte co najmniej do 26 kwietnia”.

O dalszych ustaleniach dotyczących edukacji i egzaminów ósmoklasistów będę Państwa na bieżąco informować.

                                                                                                             Dyrektor Szkoły
                                                                                                              Halina Kotyk                                                                                     

Życzenia dyrektora szkoły

życzenia na stronę

Informacja

Szanowni rodzice/opiekunowie.

Komenda Powiatowa Policji we Wrześni zwraca sie z prośbą o zapoznanie się z wytycznymi wprowadzonymi do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Strona 4 z 111

office365

podręczniki

Nasze certfikaty

Początek strony