Informacja dotycząca wpłat za szkolne obiady:

Zgodnie z regulaminem wewnątrzszkolnym wpłat na obiady należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca. Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki ustawowe.